Liên hệ

NAITO VIETNAM CO., LTD.

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà Yoco,
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại : +84-2-8-3915-3971 Fax : +84-2-8-3915-3972
E-mail : gd_info@naito.com.vn
Website : www.naito.com.vn